DỊCH VỤ
Sử dụng sơn màu của hãng O.P.I
Làm móng tay hoặc móng chân (bao gồm sơn màu) 30 phút  :  110,000 vnd
Làm móng tay và móng chân 60 phút :  185,000 vnd
Làm móng tay và FRENCH 40 phút :  135,000 vnd
Làm móng chân và FRENCH 40 phút :  135,000 vnd
Làm móng tay cao cấp 50 phút :  160,000 vnd
Làm móng chân cao cấp 60 phút :  220,000 vnd
Cạo gót chân 20 phút :  80,000 vnd
Sơn màu 15 phút :  65,000 vnd